CIDOS, s.r.o.
lícové cihly a klinkerylícové cihly a klinkery
zámková betonová dlažbazámková betonová dlažba
dlažba klinkerdlažba klinker
cihelná dlažbacihelná dlažba
cihelná antukacihelná antuka

Charakteristika
Ruční cihelná dlažba je keramický pálený výrobek, vyráběný z cihlářské suroviny technologií ručního ražení do forem v různých půdorysných tvarech a rozměrech: čtverec, obdélník, rovnostranný šestiúhelník a osmi- úhelník, kosočtverec atd, tloušťky 30 nebo 40 mm.
Pro náročného zákazníka je možno dlažbu vyrobit dle požadovaného vzoru.

Dodací podmínky
Dlažba je dodávána zakázkovým způsobem, takže po objednání je nutno počítat až s dvouměsíční dodací lhůtou, v sezóně případně i delší. Dlažbu objednávejte na ucelené akce najednou, protože jednotlivé šarže se mohou odstínově lišit (nezapomeňte na prořez a ztrat- né!). Při vlastní pokládce je proto dlažbu ve větším množství nutno zpracovávat z více palet najednou.
Při převozu nezapomeňte, že palety se nesmí převážet na sobě.

Povrchová úprava
Povrch cihelné dlažby je rustikální, vzniklý tvá- řením do formy. Může obsahovat i drobné po- vrchové defekty, které nejsou na závadu, naopak dotváří charak- teristiku ruční výroby. Povrch cihelné dlažby není upraven, takže je nutno jej ošetřit buď tradiční technologií (lněná fermež, přírodní vosky), nebo technologií moderní (hydrofobní a oleofobní prostředky na bázi silikonu). Před ošetřením je dále možno dlažbu přibarvovat, nebo patinovat.

Rozměrová tolerance
Ruční cihelná dlažba má vyšší rozměrovou toleranci. Je to kvůli ručnímu zpracování a dodržení původních tolerancí.
Při navrhování i provádění je z tohoto důvodu nutno uvažovat s šířkou spáry 5 - 10 mm.

Doporučené chemické prostředky
Jednotlivé chemické prostředky pro pokládání a oše- třování osazené dlažby, případně odstraňování vzniklých znečištění jsou uvedeny v zásadách provádění, použití jiných prostředků konzultujte s dodavatelem.

Malty a pojiva
Ruční cihelná dlažba se ukládá do betonového lože, nebo potěru, pří- padně používejte stavební lepidla pro středně až silně savé mate- riály.
Pro spárování se používá cemen- tová malta, nebo spárovací tmel pro středně až silně savé materiály.
Některá pojiva mohou způsobit šedý závoj, který vzniká extrakcí vápenitých solí, případně dalších chemických látek, obsažených v pojivech, nebo záměsové vodě.

Podlahové vytápění
U cihelné dlažby v moderní zástavbě je velice vhodné použití podlahového vytápění, protože dlažba jako keramický výrobek s plným střepem a tloušťkou 30 mm je dobrým vodičem tepla, rovnoměrně teplo roznáší a má výtečné akumulační schopnosti.

Údržba při užívání
Podlahové plochy běžně udržujte podle vzniklého znečištění. Po určité době je nutno obnovit konzervační vrstvu (podle stavu podlahy a doporučení výrobce konzervačního prostředku), lokálně znečištěná místa co nejdřív očistit. Při hloubkovém znečištění je možno si sjednat specializovanou firmu, která disponuje speciálními prostředky.

Základní informace
V ceně zboží je zahrnuto paletování, fóliování a och- ranné proložení. Zboží je uloženo na vratných dřevěných paletách 120x80 cm. Výrobky jsou certifikovány a mají prohlášení o shodě.

CIDOS, s.r.o., Popovice 99, 506 01 Jičín, Ič 25278321, Dič CZ25278321,
reg. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové (odd. C, vložka 12363)
Ing. Miroslav Charamza - 607 544 589, 724 070 769, e-mail: cidos@cidos.cz